Drama 10 \”Tokusatsugagaga\” [Broadcast] Start on Friday, January 18, 2019 General Every Friday from 10:00 to 10:44 (7 consecutive times) [Original] Niwaba [Screenplay] Shigenori Tanabe [Music] Izutsu Akio [Starring] Koshiba-style Hanakura Kana Haruka Minami Natsumi Morinaga Yuki Morinaga (BOYS AND MEN) Reina Takeda Rei Uchiyama (SKE48) Minoru Terada Manabu Takeuchi Yuki Matsushita and others [Director] Suenaga Soshin Nitta Shinomi Ono [ Production Manager] Yoshinaga