BS historical drama \”Noboru Tachibana Youth Handbook 3\” [Broadcast] Start in November 2018 (7 times in a row) BS Premium Every Friday from 8:00 to 8:43 [Original] Shuhei Fujisawa \”Prisoner Tachibana Handbook\” [Screenplay] ] Furuta Kudamura Keihiro Kobayashi [Cast] Junpei Mizobata Yuna Miyazaki Maiko Sports Makita Sports Masaki Ikazu Kazuki Namioka Yutaro Watanabe Machiko Washio Kazuyuki Ishiguro Kazuyuki Furuya Other [Director] Tomohiko Yamashita, Daiji Hattori, Yasutaka Maehara [Production Control] Katsuko Hara (Matsutake), Takahisa Goto (NHK Enterprise), Katsuhiro Tsuchiya (NHK)